Skip links

Bıldırcın kafesi

Bıldırcın kafesi

Bıldırcın kafesi yumurtalık bıldırcın yetiştirmek için en önemli ekipmanlardan biridir ve her yetiştirici yüksek kar elde edebilmesi için ona ihtiyacı vardır. Eğer sizde birer bıldırcın kafesi almak istiyorsanız bu makaleyi sonuna kadar okuyunuz ve edilen tavsiyelere uyarak en iyi ve en kaliteli kafesi sahip olunuz. Şüpheniz olmasın ki bu makaleyi okuduktan sonra alacağınız bıldırcın kafesinin kaliteli olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayacaksınız.

bıldrıcın-kafesiKafes Telleri  

Kafesler genelde kalın ve dayanıklı tellerden yapılıyorlar ve bu teller belli bir mesafede birbirlerinin yanında sabitlenmiş oluyorlar. Eğer standart ve kaliteli bir kafes istiyorsanız bu konuya çok dikkat etmeniz gerekir. Kafesi incelediğinizde kafesin etrafının tamamen kapatıldığından ve hiçbir boşluk olmadığından emin olun ve en önemlisi kafesi kaplatyan tellerin çok dayanıklı ve kolayca bükülüp eğilmediğinede dikkat ediniz. Genelde kalitesiz kafesler zaman geçtikce ve nemli havaya maruz kaldıklarında paslanıp çürürler. Kaliteli bir kafes üreten firma bu konuya çok dikkat eder ve kafesin dayanıklı ve paslanmaz olduğundan emin olur. Yumuşak ve kolayca bükülen tellerden yapılan kafesler en kalitesiz kafesler olarak bilinirler ve bu kafeslerin kullanılması hem hayvana ve hem üreticiye zarardan başka bir şey sonuçlandırmaz. Dolayısıyla böyle sorunlara karşılaşmamak için bu konuya çok dikkat etmeniz gerekir.

Kafesin Tabanı

Kafesin taban kısmının tasarımı çok önemlidir ve bıldırcın rahatlıkla üzerinde hareket edebilmelidir. Ayrıca tabanı kaplayan kafesin telleri birbirlerinden belirli bir mesafede olması gerekiyor ve böylece kuşun dışkısı kafesin tellerine yapışmamış olur ve dışkı kabına kolayca dökülür. Bu sayede temizleme işlemi çok rahat bir şekilde yapılır ve kullanıcı kafesi temizlerken zorluk çekmez. Taban kafesin tellerinin mesafesi 1.5-3 mm olmalıdır. En önemli ve en çok hassas olan konulardan birisi tabanın eğimliğidir. Yumurtalık bıldırcın yetiştiriciliğinde hergün yumurtalar toplanmalıdır. Taban kısmının eğimli olması yumurtanın kayarak kafesin ön kısmında bulunan bölüme gitmesine yardım eder ve yumurtalar kolayca toplanır. Bazı kafeslerde bu özellik bulunmuyor ve yetiştirici kafesin kapağını açıp yumurtaları öyle toplamak zorunda kalıyor. Kapağın açılması ve insan elinin içine girmesi bıldırcının korkmasına ve şok geçirmesine neden olur ve stres yaşayan bıldırcın yumurta üretiminde zorluk çekip soruna neden olur. Tabanın eğimlilik oranı çok önemlidir. Eğer taban gerektiğinden fazla eğimli olursa bıldırcınlar rahatça çiftleşemezler ve yumurtalar döllenmemiş olur ve üretim oranı normal olarak düşmüş olur. Ayrıca taban fazla eğimli olursa yumurtalar hızla kayıp çarpışmalarına neden olur ve yumurtaları kırılmış olur.

bıldrıcın-kafesiUygun eğimlilik oranı ne kadar olmalıdır?

  1. Taban için en uygun olan eğimlilik oranı 10%-12% olmalıdır.

Kafesin ön bölümü

Kafesin ön bölümü en önemli konular birisidir, çünkü havalandırma ve ışık erişimi kafesin ön kısmından bıldırcına erişmiş olur. Ayrıca yemlik ve su kabı kafesin ön kısmında bulunuyor. Yem yemek ve su içmek için olan gözenekler uygun bir boyda olması lazım. Kafesin aşağısında yumurtaları çıkmaları için bulunan boşluk fazla küçük ve fazla büyük olmamalıdır.

bıldrıcın-kafesiKafesin Yukarı kısmı( kapak veya çatı kısmı)

Bu kısım hassastır, çünkü dışkı kabı ve temizlemek için kapak açılmalıdır ve çok dayanıklı olmalıdır. En önemli olan konu şudur ki kafesin yüksekliği bıldırcının rahatlıkla içinde dolaşabilmesine göre tasarlanmış olmalıdır.

Kafeslerin birbirlerinden mesafeleri

Kafesin tasarımında en önemli olan noktalardan biri şudur ki kafesler doğru ve uygun bir mesafede birbirlerinin yanında sabitlenmelidir. Normal ve standart olarak bıldırcın kafesi 4 katlı olmalıdır ve bundan fazla birer kat bıldırcınlar için uygun değildir. Nedeni ise sıcaklığın yukarı kısımlarda daha fazla olduğundandır. Ayrıca aşağıdaki kafeslerden yükselen dışkı kokuları yukarıda olan bıldırcınları rahatsız eder ve hastalanmalarına neden olur.

Su borularına sahip olan kafesler yetiştiriciye kolaylık sağlayıp ve bütün kafeslere aynı miktarda su erişimine yardımcı olur.

bıldrıcın-kafesiYemlik

Yemliklerin tasarımı bıldırcının rahatlıkla yem yemesine göre tasarlanmalıdır. Kısa boylu bıldırcınlar bile yem kabına ulaşabilir bir şekilde olmalıdır. Yem yemeyen bıldırcınlar aç ve halsiz olurlar ve hastalanmaları veya ölmeleri söz konusudur.

Kafesin sütunları ve dayanıklılığı

Kafesleri rahatlıkla hareket ettirmek için onların dayanıklı olmaları çok önemlidir ve kafeslerin sakmadıklarından emin olmanız gerekir. Doğru ve fonksiyonel olmayan kafesler zaman geçtikçe sabitliklerini kaybederler ve düzensiz olmaya başlarlar.

Dışkı tepsileri

Tabam kısmında bulunan dışkı tepsileri çok dayanıklı ve paslanmaz olmalılar ve anti bakteriyel olmaları hastalıkları önlemiş olur. Kaliteli ve standart dışkı tepsisi 15 yıl kullanılmalıdır.

 

 

 

 

 

Join the Discussion