Skip links

kuluçka makinelerinde nem üretme sistemleri

kuluçka makinelerinde nem üretme sistemleri ve nemle ilgili herşey.

kuluçka makinelerinde bulunan nem üretme sistemleri makine modellerinde farklıdır ve kuluçka makinesi üreticileri değişik nem üretim sistemleri makinelerinde bulundururlar. Makalemize kuluçka makinelerinde bulunan değişik nem üretim sistemlerini detaylı bir şekilde inceleyerek sizleri bilgilendireceğiz.

Makalemizin asıl konusu”kuluçka makinelerinde nem üretme sistemleri”ne girmeden önce, nemin ne olduğunu kısaca anlatacağız.

NEM

Nem havada bulunan su buharına denilir. Hava ve fiziksel koşullarının değişimiyle havadaki nem oranı etkilenerek azalıp vaya çoğalabilir. Basınç ve sıcaklık değişimleri nem oranında en önemli değişiklikleri uygulayabilir. Örnek olarak sıcaklığın artışı havadaki taşınabilen nem miktarını arttırır.

Nemin insanların üzerinde etkisi

Havada bulunan nem yaşam temellerinden biridir ve nemin olmaması yaşam koşullarının zor olması ve hatta yaşamın olamayacağı bir kaynaktır. Havada bulunan nem oranı coğrafi değişiklikler nedeniyle azalıp çoğalabilir. Örnek olarak deniz kenarlarında özellikle yaz aylarında sıcaklık 25ºC bulduğunda sıcaklık 25ºC daha fazla hissedilir, nedeni ise nem oranının arttığı için terleme ve bunaltıcı bir hal almamıza neden olur ve sıcak hissedilir. Bu yüzden nem oranı sağlıklı bir yaşam için ortalama bir seviyede olması gerekiyor.

Nemin kuluçka makinesinde olan etkisi.

Kuluçka makinelerinde nemin olması yumurtada bulunan embriyonun çıkmasında ve gelişiminde önemli bir rol oynar. Kuluçka makinesinde bulunan sıcaklık yumurtanın içinde olan suyun buharlaşmasına neden olur. Suyun buharlaşmasını ve makineden çıkan nemi önlemek için makinede nem üretilmesi gerekir. Nem oranının makinede yüksek olması yumurtanın kabuğunun üzerinde bulunan hava gözeneklerinin kapatılması ve sonuç olarak embriyonun yumurtanın içinde havasız kalmasına ve boğulmasına sebep olu. Nemin makinede az olması yumurtanın sertleşmesine ve kırımı zor olmasına sebep olarak yine embriyonun içinde mahsur kalıp boğulmasına neden olur. Yukarıdada anlattığımız gibi nem oranın ortalama bir seviyede olması her canlı için sağlıklıdır.

kuluçka makinelerinde nem üretme
kuluçka makinelerinde nem üretme

Yumurta kuluçka makinesinin içinde gelişim ve çıkım sürecini sürdürürken ısı ve nem makinede özenle kontrol edilmesi gerekir. makinede nem tamamen ısıya bağlıdır. örnek olarak eğer kuluçka makinesinin sıcaklığı 7/37ºC, oksijen oranı 20%, Karbondioksit yoğunluğu 5% ve havalandırma hızı 12cm/dk olursa nem oranı en yüksek verim için ortalama 61% olması gerekiyor.

Birer örnek olarak nemin oranlarıyla ilgili devam edersek eğer tavuk yumurtası en uygun örnek olabilir. Kuluçka makinesinde tavuk yumurtası kullanırsak eğer kuluçkanın ilk 18 gününde( gelişim süreci) nem oranı 60% ve son 3 günde( çıkım süreci) nem oranı 70%-75% arası olması gerekiyor.

Dikkat edilmesi gereken bir değer nokta havalandırma sisteminin hızıdır. Havalandırma hızı ne kadar çok olursa nem oranının düşmesine neden olur.

Sonuç alınmayan yumurtalardan içlerinde bulunan hava boşluklarından nem oranın doğru olup olmadığını anlamak mümkün. Hava keseleri çok büyük veya çok küçük olursa nem oranının doğru uygulanmadığını anlamak mümkün.

Kuluçka makineleri değişik nem üretim sistemlerine sahip oldukları için detaylı bir şekilde çok kullanılan sistemleri inceleyeceğiz.

En çok kullanılan nem üretim sistemleri aşağıdaki sistemlerdir:

  1. Diskli nem üreticisi
  2. Ultrasonik nem üreticisi
  3. Fanlı nem üreticisi
  4. Pompalı ve selülozlü nem üreticisi
  5. Elektron Parçacıklarıyla nem üretim teknolojisi

Diskli nem üretim sistemi

Çok güçlü bir nem üreteci olan bu sistem yüksek oranda nem üretimi sağlar. Gülü bir motora sahip olan bu teknolojik sistem bir diske bağlıdır ve yüksek çevirim gücüne sahip olan motor, ona bağlı olan diski çok hızlı bir şekilde çevirerek su damlacıklarını küçük parçacıklara dönüştürerek suyu gaz haline getiriyor. Sistemde bulunan su deposundan hortum ve pompa sayesinde su disklere kadar getiriliyor. Disk ise hortumdan akan su damlacıklarını gaz haline getiriyor.

Bu sistemin bazı dezavantajları:

  • yüksek enerji tüketimi
  • 220V (şehir elektriği) olması kullanıcı için tehlikelidir
  • yumurta gözeneklerinden çıkan kirlilik yüksek nem üretimi yüzünden kabuğun üzerine yapışarak çıkım oranını düşürür.

Ultrasonik nem üreticisi yüksek frekanslı osilatörü sayesinde suyu 1-5um çapında su parçacıklarını bölür ve ventilasyon sistemi bu su parçacıklarını kuru havaya yayarak nemli bir hava olmasına yardımcı olur.

Ultrasonik nem üreticisi
Ultrasonik nem üreticisi

Genelde endüstriyel kuluçka makinelerinde bu ultrasonik nem üreticileri kullanılıyor. Endüstriyel kuluçka makineleri yüksek kapasitelere ve büyük dolaplara sahip oldukları için bu tür nemlendiriciler kullanılıyor. Ultrasonik nem üreteçleri yüksek oranda nem ürettikleri için ev kullanımlı kuluçka makineleri için uygun değiller.

Fanlı nem üreteçleri

Bu tür nem üreticilerinde birer Fan ve elektrikli ısı elemanı bulunuyor. İlk önce su tepsisine su dökülerek makineye bırakılıyor. Sonra ilk başta ısı elemanı çalışarak ısı üretiyor. Fan çalışarak üretilmiş ısıyı su tepsisine doğru iletmiş oluyor dolayısıyla su ısı karşısında buhar olarak makinenin içinde nem üretmiş oluyor. Bu tür sistemler en çok kullanılan sistemler olarak kuluçka makinelerinde bulmak mümkündür.

Pompalı ve selülozlü ped nem üreticisi

Bu sistemde kuluçka makinesi birer su pompasına ve selüloz ped e sahip. bu tür nem üretim sistemlerine sahip olan makineler yapay zeka teknolojisinden yararlanıyorlar. Yapay zeka özel nem sensörlere bağlıdır ve pedin ıslak olup olmadığını bu sensörler sayesinde algılayarak nem üretimine ihtiyaç olup olmamasına karar veriyor. Ped kuruysa eğer su pompası makineden dışarda olan su kabından hortum sayesinde su çekip pedi ıslatıyor. Pedin ıslanması makinenin içinde nem üretimine sebep olur. Pedin ıslatıyor uzun süre ıslak kalması dir dolayısıyla enerji tüketimi azalır ve sadece neme ihtiyaç olan zamanlar sistem çalışır.enerji tüketimi azalır ve sadece neme ihtiyaç olan zamanlar sistem çalışır.

Pompalı ve selülozlü ped nem üreticisi
Pompalı ve selülozlü ped nem üreticisi

Elektron parçalarıyla nem üretimi

Bu sistemde su kabı metal kaplamadan yapılmıştır. Metal kaplama elektrod işlemini uygulayarak yüksek voltaj yardımıyla metalin elektron parçalarını suyun Moleküllerini parçalıyor ve onu gaz Molekülleri haline getirerek makinede nem oluşturuyor.

Elektron parçalarıyla nem üretimi
Elektron parçalarıyla nem üretimi

Bu teknoloji yeni bir teknoloji olduğu için birkaç kuluçka makinelerinde test edilmiş ve başarılı sonuç elde edildiği için yeni kuluçka makineleri projelerinde test edilme sürecinde.

Altın kuluçka makinaları

Altın kuluçka makinelerinde otomatik nem üretim sistemi bulunmaktadır ve bu sistem sayesinde nem için gereken su otomatik bir şekilde uygulanır ve kullanıcın mudahalesi olmadan gereken su ihtiyacı karşılanır.

Tanıdığımız  sistemler ve teknolojiler kuluçka makinelerinde nem üretme işleminin ne kadar önemli olduğunu bize göstermiş oldu.

Join the Discussion