Skip links

kuluçka makinelerinde yapay zeka

kuluçka makinelerinde yapay zeka

Yapay zekanın son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz teknolojilerden birisi olarak bizimde bu konuya değinmek gerektiğine karar verdik. Ve bugün ki makalemizde yapay zekayla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. En önemlisi kuluçka makinelerinde bile kullanılan bu teknolojiyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.  Gelin yapay zeka ve  kuluçka makinelerinde kullanılan yapay zekanın ne olduğunu inceleyelim.

Bilgisayarların insanlara ait olan zihinsel işlemlerini, karar verme, düşünme, algılama, sonuç çıkarma ve benzeri yetenekleri insan yardımı olmadan yapabilmelerine yapay zeka teknolojisi adlandırılıyor.

Yapay zekadan akıllı telefonlarda, sanal oyunlarda(bilgisayar ve telefon oyunlarında), bilgisayarlarda, akıllı ev sistemlerinde, güvenlik sistemlerinde, akıllı konuşma ve destek botlarında, akıllı arabalarda, tıp cihazlarında, üretim fabrikaları robotlarında ve birçok makinelerde kullanılıyor. Yapay zekanın ne kadar önemli işlemler yapabildiğini yukarıda saydığımız sistemlerden öğrenmek mümkün. Bu teknoloji hayatımızda çok sayıda kolaylıklar sağlıyor ve bu sistemlerden normal hayatımızda kullanıyoruz. Örnek olarak kullandığımız akıllı telefonlar çok sayıda işlemi kolaylıkla bizlere sunabiliyor mesela telefonda kullandığımız harita programı bizim bulunduğumuz yeri, gideceğimiz yeri bile bize gösterebiliyor ve bunun bir yapay zeka tarafından yapıldığını hiç fark bile etmiyoruz.

Yapay zeka teknolojisinden genelde algılama ve karar verme gibi ihtiyaçlarda kullanılır. Yukarıda anlatmış olduğumuz konular yapay zekanın pozitif yanları olarak geçiyor. Evet! Yapay zekanın pozitif yanları sayısız ve çok yararlı alternatif lerdir ama negatif yanları düşüne bilemeyeceğimiz zararlar oluşturabilir.

Yapay zeka ve kuluçka makineleri

Makalemizle ilgili olan en önemli konu yapay zekanın kuluçka makinelerinde bulunmasıdır. Kuluçka makinelerinde kullanılan yapay zeka sistemleri yeni bir uygulamadır ve bu uygulama sayesinde kuluçka makineleri nem ve ısı gibi kontrolleri akıllı bir şekilde algılayarak gerekli işlemleri uyguluyor.

Kuluçka makinelerinde nem, ısı, oksijen gibi oranlar yumurtada bulunan embriyonun gelişmesi ve sağlığı için önemli nitelikleridir. Yüksek çıkım oranı sağlamak için bu oranlar özenle kontrol edilmesi gerekir aksi takdirde çıkım oranı düşer ve zararlara sebep olabilir. Bu oranların kontrol edilmesi hassas bir işlemdir ve insan tarafından yapılırsa hata oranı düşük bile olsa yinede olabilir. Bu ayarların bir yapay zeka tarafından kontrol edilmesi hata oranının olmamasına ve yüksek çıkış sağlamasına yardımcı oluyor.

Albertini kuluçka makinelerinde kullanılan yapay zeka
Altın kuluçka makinelerinde kullanılan yapay zeka

Yapay zeka sistemleri pahalı sistemler arasında yer alması yüksek teknolojik makinelerde ve önem taşıyan sistemlerde kullanılıyor ve her tür makinede bulunan bir sistem değildir. Bu yüzden bu sistemin kuluçka makinesinde bulunması önemli bir alternatiftir.
Yukarıda anlattığımız gibi yapay zeka kuluçka makinelerinde nem ve ısı, gibi nitelikleri kontrol edebiliyor. Bu oranların yapay zeka tarafından nasıl kontrol edildiğini detaylı bir şekilde inceliyoruz.

Nem oranı

Nem oranı kuluçka makinesinde kontrol edilmesi gereken en önemli oranlardandır ve onun doğru bir şekilde kontrol edilmemesi yumurtada bulunan embriyonun doğru bir şekilde gelişmemesine ve çıkım döneminde zarar görüp ölmesine neden olur. Bu yüzden bu zararı önlemek için kuluçka makinesi üreticileri yapay zeka sistemini kuluçka makinelerinde bulundurarak herşeyin yapay zeka tarafından doğru bir şekilde ve hata oranı olmadan yapılmasına yardımcı oluyorlar. Az sayıda kuluçka makinesi üreticileri yapay zeka sistemini ürettikleri makinelerde bulundururlar. Nedeni ise yapay zeka her sistemle uyuşmaması dır ve diğer nedense yapay zekanın pahalı bir sistem olmasıdır ve her üretici bu sistemi ürettiği makinede bulundurmuyor.

Yapay Zeka nasıl nemi kontrol eder?

Kuluçka makinelerinde nem üretim sistemleri farklıdır ve nem üretimi için çeşitli teknikler kullanılıyor. Kuluçka makinelerinde yapay zeka elektronik işlemcisi ile makinenin kontrolünü ele alıyor. Makinede nem miktarı olması gereken seviyeden düştüğünde elektronik sensörler tarafından işlemciye bildiriliyor ve işlemciye proglanmış yapay zeka sistemi bunu algılayıp ne kadar nem üretilmesi gerektiğine karar veriyor ve bu kararı nem üretecine bildiriyor ve nem üreteci işlemciden aldığı bilgileri uyguluyor ve bu sayede nem üretimi kontrollü ve gerektiği miktarda üretilmiş oluyor.

Isı oranı

Kuluçka makinesinde olan en önemli koşullardan biri nem oranının doğru bir şekilde kontrol edilmesidir. Isının doğru bir şekilde kontrol edilmemesi kuluçka makinesinde bulunan döllü yumurtaların gelişimini önler ve kullanıcıyı zarara uğramasına neden olur. Bu nedenle yapay zeka kontrolü ele alıp bu tür zararları önler.

Yapay Zeka nasıl ısı kontrolünü uygular?

Isı yumurtanın içinde bulunan embriyonun gelişimi için en önemli koşullardan biridir. İşlemci tarafından kontrol edilen makine ısı sensörler tarafından makinenin sıcaklığıyla ilgili uyarılıyor ve işlemci sıcaklığın çoğalmasına veya azalmasına karar vererek olması gereken sıcaklığı ısı üretecine bildiriyor ve ısı üreteci bütün gereken işlemleri uyguluyor. Karar vermek insanın zihinsel güçlerinden biri olarak yapay zekada da bulunuyor ve bu sayede kuluçka makinesinde çoğu işlemlerde ayarları algılayıp karar veriyor.

Altın kuluçka Endüstriel ve Ticari Gurubu “Yapay Zeka” denilen teknolojiden yaralanıp son derece gelişmiş kuluçka makineleri tasarladı. Altın kuluçka Endüstriel ve Ticari Gurubunun akıllı ve tam otomatik kuluçka makineleri otomatik kuş seçme sistemi, akıllı havalandırma sistemi, kabini ABS türünden, otomatik çevirme, “Fuzzy Technology” ve “yapay zekâ ”yöntemi ile donatılmışlardır.

Altın kuluçka makinelerinde yapay zekâ kullanımı

Umarız okuduğunuz makaleden gerektiği kadar bilgi almışsınızdır. Bizmile beraber olduğunuz için teşekkür ederiz.

Join the Discussion