Skip links

Kuluçka makinesi nedir ve çeşitleri nelerdir?

Kuluçka makinesi nedir

Bu makalede kuluçka makinesi nedir, nasıl çalışır ve birçok bilgiyi sizinle paylaşacağız. “ kuluçka makinesi nedir” adlı makalemizde bizimle beraber olun.

Kuluçka makinesi

İlk önce kuluçkanın ne anlama geldiğini beraber inceleyeceğiz. Çoğu kuş türlerinin yumurtada bulunan civcivlerinin gelişip yumurtadan çıkmaları için yumurtaların üzerine bastıkları sürece kuluçka denilir. Bu süreçte anne kuş yumurtalarının üzerine basarak vücudundaki nemi ve ısıyı yumurtalarına iletip onların gelişmesi için gereken koşulları ağlamış oluyor. Bu süreç kuş türlerinde farklıdır örneğin kuluçka süresi tavuk için 21 gün ve hindi için 28 gündür. Kuşlar hiç bir bilgiye sahip olmadan bu süreci yumurtaları için sürdürmeleri doğadaki bu düzene ve güce tekrar şahit oluyoruz.

Kuluçka süresinde nem ve ısı oranı yumurtalar için doğru bir şekilde uygulanmalı aksi takdirde yumurtaların gelişmesinde sorunlar olup embriyonun yumurtanın içinde ölmesine veya hasta olarak çıkmasına neden olur. Anladığımız kadarıyla nem ve ısı en önemli koşullardan dır.

Kuluçka süresi yumurta için iki yoldan uygulanabilir: 1.doğal kuluçka( anne kuş) 2. Kuluçka makinesi.

1.yöntemde anlattığımız gibi anne kuş belli bir süreçte yumurtalarının üzerine baskı uygulayarak gereken koşulları sağlamış oluyor. Bu yöntemde anne kuş az sayıda yumurtanın üzerine basıp kuluçka dönemini geçiriyor ve bu yöntemin dezavantajlarından biri olarak geçiyor. Avantajlarında sayarsak eğer çoğu kuş yetiştiricileri doğal yöntemden gelişen civcivler çıktıktan sonra daha sağlıklı olurlar.

2.yöntemde döllü yumurtalar belirli bir süreçte makineye alınarak gereken koşullar yumurtalara makine tarafından uygulanıyor. Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri çok sayıda yumurta kapasitesine sahip olmasıdır.

Kuluçka makinesi nedir sorusuna detaylı bir şekilde inceleme yapıyoruz.

Kuluçka makinesi yumurtaların içinde bulunan embriyonun gelişimi için gereken koşulları sağlayarak embriyonun civciv olmasını sağlar.

Kuluçka makinesi çeşitli bölümlerden oluşmaktadır.

  1. ısıtıcı
  2. nem üreteci
  3. havalandırma sistemi
  4. viyol sistemi
  5. Gibi bölümlerden oluşuyor.
Kuluçka parçaları
Kuluçka parçaları

Isıtıcı sistemi

Isıtıcı sistemleri kuluçka makinelerinde değişik çeşitlerde bulmak mümkün. Genelde kullanılan ısıtıcılar elektrikli ısı elemanıdır. Elektrik sayesinde sıcaklığı artan eleman sıcaklığını makineye fan sayesinde yayarak makinen içini ısıt mış oluyor.

Nem üreteci

Kuluçka makinelerinde nem üreteçleri farklı sistemlere sahiptirler. Çoğu kuluçka makinelerinde nem üretimi için içinde su bulunan birer su kabı yerleşerek fan ısı elemanının ısısını suya yayarak suyun buharlaşmasına ve nemin üretilmesinde yardımcı oluyor. çoğu endüstriyel kuluçka makinelerinde su kabı yerine ultrasonik nem üreteci kullanarak çok miktarda nem üretmiş oluyor. Anlattığımız gibi kuluçka makineleri nem üretiminde değişik sistemlere sahiptirler.

Havalandırma sistemleri

Kuluçka makinelerinde yumurtaların bozulmaması için yedi yirmidört çalışan bir fan vardır. bu fan makineyi taze havayla havalandırarak yumurtalara uygun gelişim ortamı sağlıyor. Makine kabininde bulunan gözenekler havanın içeri geçmesine yardımcı olur ve içerideki havanın dışarı çıkmasında yardımcı olur.

Viyol sistemi

Kuluçka makinelerinin çoğunda bulunan viyoller özel bir motoro sahiptirler ve bu motor sayesinde viyollerde bulunan yumurtalar belli bir seviyeye kadar çeviriliyorlar. Viyoller makineye göre değişik kapasitelere sahiptirler ve ayrıca değişik boyda yumurtalara da özel viyoller kullanmak mümkündür. Yumurtaların çevrilmesi yumurtanın içinde bulunan embriyonun kabuğa yapışmasını önler ve embriyonun her tarafını ısı ve nemle buluşmasını sağlar.

Kuluçka makinesi tarihçesi

Kuluçka makinesi tarihçesi eski mısırlılar dönemine dayanıyor. İlk kuluçka makinesi kerpiçten yapma odalardı. Bu odacıklarda yumurtalar konularak gün boyunca 2 kez çevrilerek embritonun kabuğa yapışmasını önlüyorlardı. Oda sıcaklığı odun ve deve gübresi yakılarak sağlanıyordu ve nem ise bu odalara su kapları koyarak temin ediliyordu.

Kuluçka makinesi tarihçesi
Kuluçka makinesi tarihçesi

Kuluçka makinesi herhangi bir özel kişi tarafından yapılmadı belki o zamanlar ihtiyaç yüzünden insanlar böyle bir yapılar yapmışlar. Zaman geçtikce böyle yapılar makineye dönüşerek daha az enerji ve yer kaplamaya başladılar. 1881 tarihinde ilk sıcak suyla çalışan kuluçka makinesi üretildi ve başarılı sonuç vererek bir süre kullanıldılar. Ve 1992 de ilk otomatik elektrikli kuluçka makinesi üretildi ve başarılı bir sonuç elde etti.

1925 yılında üretilen kuluçka makinesi
1925 yılında üretilen kuluçka makinesi

Şimdiye kadar kuluçka makineleri için yüzlerce tasarımlar yapıldı ve şimdi her türlü ve her ihtiyaca uygun kuluçka makinesi bulmak mümkün.

Kuluçka makineleri piyasada iki çeşit olarak bulunuyorlar:

  1. Ev kullanımı kuluçka makinesi
  2. Endüstriyel kuluçka makinesi

Ev kullanımına özel kuluçka makineleri

Ev kullanımı kuluçka makineleri geneldi hobi amaçlı veya eğitim amaçlı en çok kullanılan kuluçka makinelerinden dir. Bu tür kuluçka makineleri 10-100 arası yumurta kapasitesine sahiptirler. Kolay kullanımları, otomatik sistemleri ve bir çok özellikleri olan bu makineler ev kullanıcıları tarafından en çok istenen makinelerdir.

Albertini 2 ev tipi 96lık kuluçka makinesi
Altın kuluçka makinesi-EB2 ev tipi 96’lik kuluçka makinesi

Endüstriyel kuluçka makineleri

Bu tür kuluçka makineler genelde sanayilerde iş amaçlı en çok kuş yetiştiricileri tarafından kullanılan makinelerdir. Yüksek kapasiteleri ve yüksek verimleri onları sanayi ve endüstriyel işler için en uygun makinelerdir. Bu tür makine kullanıcıları makineyle nasıl çalışacaklarıyla ilgili bilgileri olması gerekir. Endüstriyel kuluçka makineleri kullanımları zor oldukları için amatör ve kuluçka makinesiyle hiç çalışmamış kullanıcılar için tavsiye edilmiyor. Çünkü yapılan herhangi bir hatalı işlem kazalara ve inanılmaz zararlara sebep olabilir.

Kuluçka makineleri yüksek verimli olmaları için kaliteli malzemelerden ve tecrübeli üreticilerin tarafından yapılması gerekiyor.

Altın kuluçka Endüstriyel ve Ticari Gurubu 25 yılı aşkın üretim tecrübesiyle en iyiler arasında yer alıyor. Altın kuluçka makinelerini dünyanın son teknolojilerinden yararlanarak tasarlıyor ve bu fabrikanın en iyi ürünleri otomatik kuluçka makineleri dir ki bu makinelerinin benzeri başka fabrikalar tarafından hiç üretilmemiş.

Join the Discussion